" Effectief, betrokken & plaatselijk bekend "

Wat is Alarmopvolging?


Als u uw bedrijfspand of woning verlaat, schakelt u het elektronisch inbraak signalering systeem in. Mocht dan iemand het pand niet langs de normale weg betreden, gaat het alarm af. Dat signaal wordt geregistreerd bij uw meldkamer (PAC), waar u aangesloten bent en deze neemt contact op met de sleutelhouder.
De Sleutelwacht Nederland B.V. fungeert gaarne als uw sleutelhouder. Een snelle reactie op het telefoontje vanuit de meldkamer. De Sleutelwacht Nederland B.V. zal direct een beveiligingsmedewerker naar uw pand sturen. Ter plaatse aangekomen controleert deze beambte de oorzaak van het alarm en zal naar omstandigheden handelen.

Welke maatregelen treffen wij?

Alarmopvolging vindt plaats bij brand, inbraak, storingen of andere meldingen met betrekking tot het genoemde pand.

• Het nemen van de eerste benodigde maatregelen tijdens de genoemde alarmen, storingen of andere meldingen.

• Het waarschuwen en opvangen van andere hulpdiensten, zoals politie, brandweer, glaszetters, installateurs enzovoort. .

• Het afdichten van het pand of andere werkzaamheden op kleine schaal tijdens genoemde calamiteiten.

• Het eventuele doen van aangifte namens de klant bij de politie en alle daarbij behorende werkzaamheden zoals fotografisch vastleggen van schaden en eventuele sporen.

• Het in kennis stellen van de klant en rapporteren van bovenstaande calamiteiten

De Sleutelwacht Nederland B.V. fungeert gaarne als uw sleutelhouder.

Waarom de Alarmopvolging uitbesteden

• Er wordt altijd gereageerd op een inbraakalarm, (24 uurs service).

• Een deskundige afhandeling van het alarm.

• Een ongestoorde nachtrust en geen persoonlijk risico voor u,uw medewerkers en/of buren.

• U wordt alleen dan gewaarschuwd wanneer er een daadwerkelijke calamiteit heeft plaatsgevonden.

• Een snelle en adequate alarmopvolging betekent voor u dat de eventuele vervolgschade beperkt kan blijven.

Vragen? Neem gerust contact op of bel 0317-318 332

Zeven dagen per week, 24 uur per dag, staat De Sleutelwacht Nederland garant voor een betrouwbare, hoogwaardige dienstverlening op het gebied van beveiliging en veiligheid